Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

<h1>Anniek Mol</h1>

In my work I am fascinated by the complexities that form a human being. The tumultuous inner world consisting of emotions, thoughts, fears and desires. Human properties that influence the heart but also ooze into our daily lives. And are trapped in a body that gives expression to this inner world and becomes an impression of life itself.

My work originates from a need to influence and understand life and it's insecurities. While life keeps changing shape both in physical and emotional sense and thus doesn't allow for any control. Only by using a camera to capture shards of reality - like a biologist capturing butterflies - am I capable of injecting my vision into reality and thereby reshape it. Till a new reality is formed that goes beyond the observable world.

In mijn werk bestudeer ik de complexiteit van de mens. De innerlijke tumultueuze wereld van emoties, gedachtes, angsten en verlangens. Menselijke eigenschappen die het hart bei?nvloeden maar zich ook in ons dagelijks leven manifesteren. En gevangen zijn in een lichaam dat uitdrukking geeft aan dit innerlijk en fungeert als een afdruk van leven.

Het werk komt voort uit een behoefte om het leven en de onzekerheden die daarbij komen kijken te willen beïnvloeden en begrijpbaar maken. Terwijl het leven als immer veranderend object zich niet laat controleren. Alleen door met met mijn camera flarden werkelijkheid te vangen, zoals een bioloog met een netje vlindert vangt, kan ik mezelf en mijn visie in de realiteit injecteren en deze bewerken. Tot er een nieuwe werkelijkheid ontstaat die verder gaat dan de waarneembare wereld.